Metsatööd

Puude langetamine

Puude langetamise teenus hõlmab puude eemaldamist nende kasvukohast ohutult ja professionaalselt. See teenus võib olla vajalik mitmel põhjusel, sealhulgas puude haiguse, kahjustuse, ohu või muude keskkonnaalaste kaalutluste tõttu.

Küttepuude tegemine

Palk tükitakse sobiva pikkusega pakkudeks ning seejärel lõhutakse küttepuudeks.