Võsalõikus

Kruntide puhastamine

Kruntide puhastamine võsast on teenus, mis hõlmab maatüki või krundi puhastamist tihedast taimestikust, sh võsast, põõsastest, madalatest puudest ja muust taimestikust. See teenus võib olla vajalik krundi hooldamiseks, planeerimiseks, ehitustöödeks või lihtsalt krundi esteetilise väljanägemise parandamiseks.

Metsamaa puhastamine

Metsamaa puhastamine võsast on oluline tegevus metsa hooldamisel ja metsaressursi säästmisel. Metsamaa võsa ehk noorte puude ja põõsaste eemaldamine võib olla vajalik mitmel eesmärgil. Võsa eemaldamine võimaldab noortel puudel ja põõsastel kasvada kiiremini ja paremini.

Kraavide ning teepervade puhastamine

Kraavide puhastamine võsast on teenus, mis hõlmab kraavide või drenaažisüsteemide puhastamist taimestiku ja muude takistuste eemaldamiseks. See teenus on oluline kraavide tõhusa toimimise tagamiseks, mis omakorda aitab vältida üleujutusi, vee kogunemist ja muid drenaažiprobleeme.